BIOKRAFT AS

Les Årsrapport 2016

NULLUTSLIPP BIOGASS DRIVSTOFF

- det beste for klima og miljø!

#deførste100

De første 30 tungtransportkjøretøyene på biogass ruller ut nå

Les mer

Biogass Drivstoff

Over 3 millioner tonn CO2-ekvivalenter årlig. Realistisk i Norge i 2030 fra biomasse fra avfall, tare og skog.

Les mer

Biokraft Skogn

Vi har stor tro på prosjektet, og det er gode synergier med Norske Skogs eksisterende virksomhet på Skogn

Les mer
Les årsrapport 2016

Aktuelt

Norsk Industri med veikart for havbruksnæringen

6. juni 2017

Klimafotavtrykket skal ned og eksporten skal opp. Det er budskapet i Norsk Industris veikart for havbruksnæringen. Norsk Industris visjon er at norsk lakseoppdrett skal være verdens mest effektive og miljøvennlige industrielle produksjon av protein. Biokraft legger stor vekt på samarbeidet med norsk oppdrettsindustri, og tilbyr miljø- og klimavennlige løsninger for håndtering av settefiskslam og andre […]

Les mer

Tungbil-revolusjon med biogass

23. mai 2017

Tine investerer i de 30 første av 100 klimanøytrale og miljøvennlige tungbiler. Selskapet skal fase ut de forurensende bilene, og skal erstatte dem med mer miljøvennlige varianter. Bilene skal gå på miljøvennlig flytende biogass (LBG). http://www.at.no/transport/2017-05-16/Tungbil-revolusjon-med-biogass-26547.html

Les mer

Ny generasjon trailere kan kjøre på flytende biogass

15. mai 2017

Flere produsenter av tyngre kjøretøyer lanserer nå modeller som kan tankes opp med flytende biogass. Det øker rekkevidden betraktelig og gir tungtransporten et godt fossilfritt alternativ. Les mer hos Kretsløpet.

Les mer
Flere nyheter